سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه

مفهوم کارسپاری چیست؟

امروزه بسیاری از کسب و کارهایی که دارای پویایی در حوزه تولید محصول یا خدمت هستند و یا آنهایی که در طول فرآیند ارتباط با مشتریان خویش با شرایط مختلفی مواجه می شوند، از چند دغدغه مشترک برخوردار می باشند :

 • عدم ثبت دقیق اتفاقاتی که در سازمان رخ می دهد
 • تاخیرهای مکرر در انجام کارها
 • ضرورت نظارت دقیق و زمان بر مدیران بر کارمندان
 • و غیره

بر این اساس بکارگیری ابزاری که بتواند این مشکلات و دغدغه ها را مرتفع نماید و در عین حال “چابکی” سازمان را تحت تاثیر قرار ندهد نیز برای سازمانها و کسب و کارها ضروری می باشد که معمولا برای پاسخ به این نیاز چند راهکار کلی پیشنهاد می شود :

 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت ایمیل با امکانات پایه مانند MS-Outlook
 • استفاده از سامانه های نرم افزاری که بصورت سفارشی برای کسب و کار شما نوشته شده باشد
 • استفاده از ابازرهای رایگان مدیریت ارجاع کار که معمولاً بخش کمی از نیاز سازمان شما را پوشش می دهند

بر این اساس شرکت مدیریت فردا اقدام به تولید سامانه تحت وب «کارسپاری» نموده است که بخش عمده ای از نیازهای کسب و کار شما را پوشش می دهد و البته می توان با سفارشی سازی آن (با هزینه زمانی و ریالی کم)، انطباق کاملی برای سازمان شما ایجاد کرد.

در مورد کارسپاری بیشتر بدانیم در مورد کارسپاری بیشتر بدانیم

ماژول ها و امکانات نسخه استاندارد

شما می توانید سایر ماژولهای اتوماسیون جامع آرنا را خریداری کرده و به نسخه استاندارد اتوماسیون جامع وصول اضافه نمایید.

ویژگیهای سامانه تحت وب ارجاع کار و مدیریت پروژه (کارسپاری)

 • 1) هوشمندی نوآورانه

  طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر رویکرد هوشمندی کسب و کار(Business Intelligence)

 • 2) نگاه فرآیندی

  قابلیت پیاده سازی فرآیندهای سازمانی شما (مبتنی بر BPMN 2.0)

 • 3) سرعت بارگزاری

  سرعت بالای واکشی داده در شبکه داخلی یا اینترنت

 • 4) سادگی کاربری و جذابیت بصری

  سادگی کاربری علیرغم پیچیدگی های معماری نرم افزار

 • 5) انطباق پذیری

  قابلیت سفارشی سازی بر اساس وضعیت جاری و آتی کسب و کار شما

ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)