2019/12/21 14:00:00
زمان باقی مانده تا پایان جشنواره

جشنواره تخفیف پاییزه

از 10 تا 30 درصد تخفیف

کلیه شرکتهایی که تا پایان آذر 1398 اقدام به خرید هر یک از محصولات نرم افزاری شرکت مدیریت فردای اندیشه آرنا را نمایند از تخفیفات ویژه خرید (تا 30%) برخوردار خواهند شد.

 • آرنا : اتوماسیون جامع تحت وب (10% تخفیف)
 • پیگیر : سامانه مدیریت فروش و امور مشتریان (20% تخفیف)
 • کارسپاری : سامانه ارجاع کار و مدیریت پروژه (20% تخفیف)
 • بازرگان : سامانه مدیریت تامین و بازرگانی (15% تخفیف)
 • وصول : سامانه پیگیری وصول مطالبات (20% تخفیف)
جشنواره فروش پاییزه
سامانه مدیریت وصول مطالبات

9.750.000 تومان
12.200.000 تومان
(20% تخفیف)

سامانه مدیریت تامین و بازرگانی

12.400.000 تومان
14.600.000 تومان
(15% تخفیف)

سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه

8.300.000 تومان
10.400.000 تومان
(20% تخفیف)

سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)

9.900.000 تومان
12.400.000 تومان
(20% تخفیف)

2019/12/14 14:00:00
زمان باقی مانده تا پایان جشنواره

جشنواره صد دانه یاقوت

شرایط پرداخت تا 100 روز

این جشنواره با هدف تسهیل شرایط پرداخت برای مشتریان محترم امکان تقسیط زمان بندی فروش محصولات نرم افزاری را فراهم می آورد.

 • 50% مبلغ خرید : در زمان خرید نرم افزار
 • 50% مبلغ خرید : تا 100 روز بعد

شایان ذکر است در زمان خرید نرم افزار می بایست پیش پرداخت به حساب شرکت واریز شده و یا چک روز در اختیار شرکت مدیریت فردا قرار گیرد و همزمان برای باقیمانده حساب می بایست یک فقره چک به تاریخ 100 روز پس از تاریخ خرید در اختیار شرکت قرار گیرد.

جشنواره فروش 101

توجه : مشتریان جدید می توانند فقط یکی از آفرهای جشنواره های فوق را انتخاب نمایند

2019/12/21 14:00:00
زمان باقی مانده تا پایان جشنواره

جشنواره لبخند

از 90 تا 180 روز خدمات رایگان

کلیه شرکتهایی که محصولات و راهکارهای شرکت مدیریت فردا را خریداری کرده اند تا پایان آذرماه فرصت دارند تا با پرداخت مبلغ قرارداد پشتیبانی، مدت قرارداد پشتیبانی خود را بصورت رایگان افزایش دهند.

 • آرنا : اتوماسیون جامع تحت وب (90 روز)
 • پیگیر : سامانه مدیریت فروش و امور مشتریان (180 روز)
 • کارسپاری : سامانه ارجاع کار و مدیریت پروژه (180 روز)
 • بازرگان : سامانه مدیریت تامین و بازرگانی (120 روز)
 • وصول : سامانه پیگیری وصول مطالبات (120 روز)
خدمات پشتیبانی

بسته های خدمات پس از فروش

(ویزه سامانه های نرم افزار پیگیر، کارسپاری، بازرگان، وصول)

خدمات پشتیبانی طلایی

1.800.000 تومان
2.800.000 تومان

خدمات پشتیبانی نقره ای

1.000.000 تومان
1.800.000تومان

توجه : مشتریان فعلی می توانند فقط یکی از آفرهای جشنواره لبخند  را انتخاب نمایند