لیست محصولات، خدمات و راهکارهای مدیریت فردا

کارینا : اتوماسیون اداری، مدیریت ارجاع کار، دبیرخانه، مدیریت پروژه

ویژه شرکتهای کوچک یا متوسط و اصناف

آرنا : راهکار جامع تحت وب سازمانی (ERP)

ویژه شرکتها و سازمانهای متوسط و بزرگ

روشنا :نرم افزار تحت وب مدیریت امور مشتریان (CRM)

ویژه شرکت ها و اصناف

نرم افزارهای عمومی (تحت وب)

بینا : راهکارهای هوشمندی کسب و کار (BI)

ویژه شرکتهای پخش، شرکتهای بازرگانی، شرکتهای تولیدی و …

هوشمندسازی کسب و کار

نرم افزار خشکشویی سپینا

ویژه واحدهای مدرن و پرفعالیت در صنف خشکشویی

نرم افزار املاک آرکا

نسخه ابری ویژه کارشناسان و مشاورین املاک

نسخه اختصاصی ویژه آژانس های املاک

سامانه پیگیری وصول مطالبات

ویژه اداره حقوقی و وصول مطالبات بانکها، شرکتهای وصول مطالبات، بخش وصول مطالبات شرکتهای بازرگانی و پخش

نرم افزارهای تخصصی (تحت وب)

جشنواره های فروش ویژه