رفتارشناسی مشتریان بانک تجارت

طی قراردادی که فیمابین اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت و شرکت مدیریت فردا به امضاء رسید، شرکت مدیریت فردا بر روی ارزیابی و تحلیل عملکرد مشتریان حقیقی بانک تجارت خدمات رفتارشناسی خود را ارائه می نماید. شایان ذکر است انتخاب پیمانکار بانک تجارت در این حوزه پس…

ادامه مطلب

قرارداد با نمایندگی رسمی سامسونگ

طی قراردادی که فیمابین شرکت مدیریت فردا و شرکت همراه سرویس (نمایندگی رسمی تلفن همراه سامسونگ در ایران) منعقد گردید، نسبت به ارزیابی شاخص ها و زیرساختهای سنجش و ارتقاء رضایت مشتریان اقدام گردید. شایان ذکر است که شرکت همراه سرویس خاورمیانه، علاوه بر ارائه خدمات پس از فروش تلفن…

ادامه مطلب

سامانه هوش تجاری هولدینگ گرین

شرکت مدیریت فردا پس از ارزیابی های کسب و کار هولدینگ گرین، نسبت به طراحی شاخص های ارزیابی کسب و کار این شرکت در سه حوزه اقدام نمود : ارزیابی مشتریان ارزیابی کالا ارزیابی شاخص های مالی پس از این مرحله نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه هوش تجاری…

ادامه مطلب

ارزیابی پرداخت نوین آرین

شرکت مدیریت فردا در ادامه قرارداد همکاری با شرکت توسن تکنو، اقدام به ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات و تدوین شاخص های ارزیابی رضایت مشتریان تجاری (B2B) برای شرکت توسن تکنو با تمرکز بر روی خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت نوین آرین نمود. شایان ذکر است که شرکت پرداخت نوین…

ادامه مطلب

ارزیابی شرکت فناواکارت(توسن تکنو)

شرکت مدیریت فردا در ادامه قرارداد همکاری با شرکت توسن تکنو، اقدام به ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات و تدوین شاخص های ارزیابی رضایت مشتریان تجاری (B2B) برای شرکت توسن تکنو با تمرکز بر روی خدمات ارائه شده به شرکت فن آوا کارت نمود. شایان ذکر است شرکت فناوا کارت به…

ادامه مطلب

ارزیابی شرکت ارتباط فردا(توسن تکنو)

شرکت مدیریت فردا در ادامه قرارداد همکاری با شرکت توسن تکنو، اقدام به ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات و تدوین شاخص های ارزیابی رضایت مشتریان تجاری (B2B) برای شرکت توسن تکنو با تمرکز بر روی خدمات ارائه شده به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا نمود. شایان ذکر است شرکت ارتباط فردا…

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره با شرکت محیادارو

طی قراردادی که فیمابین آقای دکتر ترکاشوند، مدیرعامل محترم محیا دارو و آقای دکتر شفاعی، مدیرعامل مدیریت فردا منعقد گردید، شرکت مدیریت فردا ضمن ارزیابی زیرساختهای فنی موجود در این شرکت، اقدام به ارائه گزارشات لازم به مدیرعامل محترم محیا دارو نمود. شایان ذکر است شرکت محیادارو بزرگترین پخش خصوصی…

ادامه مطلب

ارزیابی بانک شهر (توسن تکنو)

شرکت مدیریت فردا در ادامه قرارداد همکاری با شرکت توسن تکنو، اقدام به ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات و تدوین شاخص های ارزیابی رضایت مشتریان تجاری (B2B) برای شرکت توسن تکنو با تمرکز بر روی خدمات ارائه شده به بانک شهر نمود. شایان ذکر است بانک شهر به عنوان یکی از…

ادامه مطلب