جلسات مشاوره

310.000 تومان

در یکی از دفاتر شرکت مدیریت فردا

(مترو دانشگاه شریف یا سیدخندان)

جلسه مشاوره حضوری به مدت 2 ساعت

با موضوع توسعه فروش یا پخش مویرگی

توسط دکتر شفاعی

340.000 تومان

در محل مشتری

(محدوده شهر تهران)

145.000 تومان
موقتاً غیر فعال

بصورت ویدئو کنفرانس (راهنما)

(از ساعت 16 به بعد)

مشاوره آنلاین به مدت 1 ساعت

با موضوع توسعه فروش یا پخش مویرگی

توسط دکتر شفاعی

همچنین می توانید وجه مربوطه را به شماره کارت بانکی 9431-8514-9973-6037 و یا حساب شماره 0355914017007 نزد بانک ملی به نام زهرا جعفریان واریز نموده

و سپس با شماره تلفن 66557431 جهت پیگیری امور تماس بگیرید.

کتاب و محصولات آموزشی

51.000 تومان

خرید و ارسال کتاب

(تهران و شهرستان)

کتاب راهنمای کاربردی

فروش و پخش مویرگی (چاپ پنجم)

فهرست کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی
کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی

39.000 تومان

خرید کتاب (هزینه ارسال در تهران به عهده مشتری)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی/چاپ اول1393

46.000 تومان

خرید و ارسال کتاب

(تهران و شهرستان)

کتاب راهنمای کاربردی

رفتارشناسی، وفادارسازی و باشگاه مشتریان

فهرست کتاب باشگاه مشتریان
کتاب باشگاه مشتریان

34.000 تومان

خرید کتاب (هزینه ارسال در تهران به عهده مشتری)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی، هادی رحمتی/1396

موجود نیست

خرید و ارسال کتاب

(تهران و شهرستان)

اصول مقدماتی

مدیریت بازاریابی (مارکتینگ)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی/ 1392

فهرست کتاب زبان مقدماتی گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)

24.000 تومان

خرید و ارسال کتاب

(تهران و شهرستان)

کتاب مقدمه ای بر زبان

گزارشگری تجاری گسترش پذیر(XBRL)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی، مهدی کاظمی/1388

فهرست کتاب زبان مقدماتی گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)
فهرست کتاب زبان مقدماتی گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)

موجود نیست

کتاب سیر تحول

علم مدیریت در ایران و جهان

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی، دکتر رضا جلالی/1389

فهرست کتاب سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان
کتاب سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان

همچنین می توانید وجه مربوطه را به شماره کارت بانکی 9431-8514-9973-6037 و یا حساب شماره 0355914017007 نزد بانک ملی به نام زهرا جعفریان واریز نموده

و سپس با شماره تلفن 66557431 جهت پیگیری امور تماس بگیرید.