راهکارهای وفادارسازی و باشگاه مشتریان

بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از شرکتها و سازمانها در کشورمان، موضوع باشگاه مشتریان را با راه اندازی یک سایت و ارائه تعدادی سرویس تخفیف اشتباه می گیرند. برخی نیز گمان می کنند که صرفاً دریافت شماره همراه مشتری و ارسال پیامک تخفیف های دوره ای، می تواند موجب وفاداری مشتریان آنها گردد. این باور غلط از آنجا ناشی می شود که ما نگاه درستی به فرآیند ایجاد رضایت و نهایتاً وفاداری افراد به یک برند، محصول و یا کسب و کار نداریم.

بر این اساس ضروری است تا قبل از هر کاری نسبت به مشتریان خود به طور صحیح شناخت داشته باشیم :

  • شناخت فرآیند آشنایی مشتری و جذب (اولین خرید)
  • شناخت فرآیند و شاخصهای تصمیم گیری مشتری برای خرید  (الگوی ذهنی/عملیاتی)
  • شناخت پارامترهای رضایت مشتری از گروه محصولات/خدماتی که ما عرضه می کنیم
  • شناخت علل ریزش مشتریان و مهاجرت به سمت رقبا

بر این اساس تیم مدیریت فردا اقدام به طراحی یک متدولوژی فرآیندی در حوزه طراحی و راه اندازی باشگاه وفاداری مشتریان نموده است:

متدولوژی طراحی و راه اندازی باشگاه وفاداری مشتریان

این مسیر تضمین خواهد کرد که شما بتوانید به درستی برنامه ای برای جذب، حفظ و وفادارسازی مشتریان خود طراحی و پیاده سازی نمایید. بر اساس این نگاه است که خدمات و محصولات خود در این حوزه را عرضه می نماییم :

  • مطالعات رفتارشناسی و رسنجش رضایت مشتریان
  • طراحی برنامه های وفاداری و شاخص های وفاداری مشتریان
  • طراحی و پیاده سازی سامانه باشگاه مشتریان (وبسایت و اپ موبایل)
وفادارسازی و باشگاه مشتریان
ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)