ماژول گروه کاربری و سطح دسترسی

در این سامانه با تعداد زیادی ماژول که در هرکدام تعداد زیادی موجودیت طراحی شده و هر موجودیت چندین فیلد اطلاعاتی دارد، مواجه هستیم. طبیعی است هر سازمانی تمایل دارد بر اساس سیاست های کاری خویش سطوح دسترسی به اطلاعات را برای هر فرد در سازمان (بر اساس تعریف گروههای کاربری مشخص) محدود نماید.

 

  • قابلیت تعریف کاربر (بر اساس تعداد کاربران فعال خریداری شده در لایسنس نرم افزار)
  • قابلیت تعریف نامحدود نقش های کاربری (Role)
  • قابلیت تخصیص سطوح دسترسی برای هر نقش
  • قابلیت تخصیص نقش (یک نقش، اشتراک یا اجتماع سطح دسترسی چند نقش) به یک کاربر
  • قابلیت تعریف سطح دسترسی در حد ماژول، موجودیت و یا حتی فیلد اطلاعاتی
  • قابلیت ثبت و نگهداری لاگ تغییرات در نرم افزار و مشاهده جزئیات تغییرات صورت گرفته
  • قابلیت ایجاد دسترسی های مختلف (Create, Read, Modify, Delete)
  • و غیره
گروه کاربری و سطح دسترسی

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP