ماژول مدیریت کارسپاری

یکی از مهمترین ویژگیهای محصولات نرم افزاری شرکت مدیریت فردا، ماژول مدیریت کارسپاری می باشد که با دو رویکرد «ثبت و نظارت بر مسیر انجام کارها» و «خود نظارتی و بهبود فردی» می باشد.

  • قابلیت تعریف کار و ارجاع آن به دیگران
  • قابلیت تعریف گروه کاری و یا مرجع تایید انجام کار
  • قابلیت تعریف زمان ارجاع کار، زمان شروع و موعد انجام کار
  • قابلیت اتصال کار به پروژه، ساختار شکست پروژه، جلسه، طرف حساب و غیره
  • قابلیت ثبت فعالیتهای صورت گرفته برای انجام کار
  • قابلیت ثبت یادداشتها و یادآوری ها
  • قابلیت ثبت هزینه های انجام کار
  • قابلیت ایجاد زنجیره کار بصورت درختی یا بصورت مرحله ای
  • و غیره
ماژول مدیریت کارسپاری

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP