پیام رسان داخلی

یکی از خواسته های بسیاری از مشتریان ما ایجاد یک پیام رسان داخلی با قابلیت الصاق فایل می باشد. اگرچه این خواسته در ابزار یادداشت (در ماژول مدیریت کارسپاری) فراهم گردیده است که می تواند سوابق مربوط را به موجودیتهای مختلفی (کار، پروژه، طرف حساب و غیره) مرتبط نماید.

  • امکان ارسال و دریافت پیام به همه کاربران سازمانی
  • امکان الصاق فایل به پیام
  • قابلیت پاسخ دهی (Reply) به فرستنده پیام
  • قابلیت ارسال مجدد (Forward) به یک کاربر دیگر
  • و غیره

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP