ماژول مدیریت پشتیبانی

بسیاری از شرکتها برای ثبت دقیق کلیه ارتباطات با مشتریان فعال خویش، از ابزار مدیریت پشتیبانی (یا Ticketing) استفاده می کنند. این ماژول این امکان را به شما می دهد که ضمن استقلال اطلاعات ثبت شده در ماژول مدیریت تیکت، در صورت لزوم در سازمان خویش تعریف کار نموده و نتایج را نیز به اطلاع مشتری برسانید.

 

 

  • قابلیت تعریف تیکت و مشاهده سوابق تیکت ها توسط مشتری
  • قابلیت تعریف انواع تیکت و ارجاع بر اساس واحد سازمانی
  • قابلیت تعریف و ارجاع کار و مشاهده نتایج در هر تیکت (درون سازمان)
  • قابلیت تعریف فرآیند تیکت (در صورت فعال بودن ماژول مدیریت فرآیند)
  • و غیره

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP