ماژول مدیریت پروژه

یکی از ویژگیهای این سامانه، امکان تعریف و نظارت بر پروژه های مختلف می باشد. در واقع شما می توانید کلیه اقدامات و کارها، فعالیتها، هزینه ها و عملکرد افراد را در هر پروژه بصورت مستقل مورد ارزیابی قرار دهید.

 

 

 

  • قابلیت تعریف پروژه و تعیین زمان شروع و زمان پایان
  • قابلیت تعریف ساختار شکست کار (WBS) برای پروژه
  • قابلیت اتصال کار، جلسه، هزینه و غیره به یک پروژه
  • قابلیت مدیریت و نظارت بر کارها و فعالیتهای باز و جاری در هر پروژه
  • امکان ثبت و ارجاع زمانبندی شده کار بر اساس گانت چارت پروژه
  • امکان ارزیابی عملکرد فردی در هر پروژه
  • امکان ایجاد داشبورد ارزیابی مستمر پروژه
  • و غیره

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP