یکی از ماژولهای پرطرفدار این اتوماسیون، ماژول مدیریت طرف حساب ها می باشد. نکته کلیدی در طراحی این ماژول ایجاد موجودیت طرف حساب بجای مشتری می باشد زیرا ممکن است یک طرف حساب همزمان چند نقش (مشتری، تامین کننده، کارمند و غیره) داشته باشد و ثبت سوابق متعدد مربوطه بصورت نگاه 360درجه می تواند مزیتهای متعددی را برای سازمان و یا کسب و کار شما بهمراه داشته باشد.

 

  • قابلت تعریف طرف حساب و انتخاب تخصیص آن به چند نقش (مشتری، تامین کننده و غیره)
  • امکان تعریف اطلاعات متعدد از جمله اطلاعات دفاتر، افراد و پرسنل مرتبط و غیره
  • امکان مشاهده کلیه اطلاعات مرتبط (دبیرخانه، هزینه، پیش فاکتور و فاکتور، کار و غیره)
  • امکان تعریف نماهای مختلف (View) از اطلاعات طرف حساب بر اساس نقش سازمانی فرد
  • امکان تعریف زمینه فعالیت طرف حساب بصورت درختی
  • و بسیاری امکانات دیگر

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP