ماژول مدیریت قرارداد

در زمانی که با تعداد زیادی طرف حساب (مشتری، تامین کننده، ارباب رجوع و غیره) مواجه هستید نیازمند رجوع مستمر به اطلاعات قراردادها و تفاهم نامه های همکاری فیمابین خواهید بود.

 

  • امکان تعریف قرارداد و اطلاعات تکمیلی (تاریخ شروع و پایان، فایل قرارداد و غیره)
  • امکان تعریف انواع وضعیت قرارداد
  • امکان ایجاد فرآیند پیش نویس تا انعقاد قرارداد (در صورت فعال بودن ماژول مدیریت فرآیند)
  • قابلیت اتصال قرارداد به طرف حساب یا پروژه
ماژول مدیریت قرارداد

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP