ماژول مدیریت فروش

وجود یک ابزار ساده، سریع و با قابلیت در حوزه فروش می تواند به بهبود فرآیند فروش کسب و کار شما کمک شایانی نموده و اثربخشی تیم فروش را تا حد زیادی افزایش دهد.

 

  • قابلیت ثبت پیش فاکتور و فاکتور
  • قابلیت تبدیل پیش فاکتور و فاکتور به فایل Word یا Excel
  • قابلیت گزارش گیری از وضعیت فاکتورهای صادره
  • قابلیت تعریف و ثبت شرایط تسویه فاکتور
  • قابلیت ثبت سوابق پرداخت مشتری
  • قابلیت ایجاد فرآیند ارزیابی و تایید دستی یا خودکار پیش فاکتور و فاکتور
  • و غیره
ماژول مدیریت فروش

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP