ماژول مدیریت دبیرخانه

با استفاده از این ماژول می توانید کلیه مکاتبات برون سازمانی (وارده یا صادره) و یا مکاتبات درون سازمانی را مدیریت نموده و سوابق آنها را بایگانی نمایید.

 

  • امکان ثبت نامه های وارده (فیزیکی، الکترونیک)
  • امکان ایجاد گردش کار برای نامه های وارده
  • امکان ثبت نامه های صادره و مدیریت چرخه ارسال (پیش نویس، تایید، ارسال و دریافت)
  • امکان تبدیل متن پیش نویس به فایل WORD بصورت خودکار
  • و غیره
ماژول مدیریت دبیرخانه

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP