ماژول مدیریت جلسات

یکی از نکاتی که همواره دغدغه مدیران و کارشناسان می باشد عدم امکان پیگیری کامل مصوبات جلسات کاری می باشد. اگر اطلاعات مطرح شده در جلسات و همچنین پیگیری انجام کارهای مصوب و ارجاع شده برای سازمان شما اهمیت دارد، قطعا استفاده از این ماژول برای شما بسیار جذاب و کاربردی خواهد بود.

  • قابلیت تعریف جلسه و ارجاع به مدعوین جلسه
  • قابلیت تعریف دستور جلسه بصورت متنی یا فایل
  • قابلیت تنظیم اطلاعات جانبی (نوع جلسه، محل برگزاری، وضعیت جلسه و غیره)
  • قابلیت اتصال جلسه به پروژه، مشتری، کار و غیره
  • قابلیت ثبت سریع و آسان مصوبات جلسه و ارجاع همزمان کار
  • قابلیت ثبت یادداشت و اطلاعات مرتبط با جلسه
  • قابلیت مشاهده تقویم جلسات آتی (فردی یا کل سازمان)
  • قابلیت ثبت جلسات آتی و اتصال سوابق جلسات
  • و غیره
ماژول مدیریت جلسات

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP