ماژول مدیریت تماس

شما می توانید کلیه ابزارهای ارتباطی با مشتریان خویش را در این ماژول مدیریت نموده و سوابق ارتباطی با مشتریان، کارکنان و سایر طرف حسابها را مورد نظارت مستمر قرار دهید.

 

  • امکان ثبت و مدیریت سوابق تماس تلفنی
  • امکان ثبت و نظارت بر ایمیل های وارده یا ارسالی
  • امکان مدیریت و ارسال و دریافت خودکار فکس
  • امکان مدیریت دفترچه تلفن طرف حسابها (شرکت ها و افراد)
  • امکان ارسال پیامک بر اساس قالب های آماده و یا متن های دستی
  • و غیره
ماژول مدیریت تماس

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP