ماژول مدیریت بازاریابی

یکی از موضوعاتی که می تواند برای بهبود فروش هر کسب و کاری مفید باشد، ایجاد فرآیند مدیریت شده (پایپ لاین) یا خودکار (اتوماسیون) در حوزه بازاریابی و فروش می باشد. این رویکرد می تواند ضمن افزایش احتمال موفقیت فرآیند بازاریابی، کارکردهای تحلیلی مختلفی را ایجاد نماید.

 

 

 

  • قابلیت تعریف سرنخ (Lead) با اطلاعات تماس
  • قابلیت ثبت کلیه ارتباطات بازاریابی و مذاکره با هر سرنخ
  • قابلیت ارزیابی مستمر وضعیت فرآیند بازاریابی و فروش
  • قابلیت گروه بندی طرف حساب ها و تخصیص به کارشناسان فروش
  • قابلیت طراحی داشبوردهای کنترلی فروش
  • قابلیت بازاریابی خودکار (با اتصال به ماژول مدیریت تماس)
  • قابلیت طراحی فرآیند خودکار یا مدیریت شده فروش
  • و غیره

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP