ماژول مدیریت اداری

یکی از موضوعاتی که سازمانهای بزرگ و یا چندشعبه با آن مواجه هستند، فرآیند ثبت درخواست مرخصی (ساعتی و روزانه) و ماموریت می باشد. از سوی دیگر تایید و یا عدم تایید مرخصی می تواند منوط به بررسی حجم کاری و یا کارهای بحرانی در دست کارمند می باشد.

 

 

  • امکان ثبت درخواست مرخصی بصورت آنلاین
  • امکان تعریف مرجع تایید مرخصی برای هر فرد
  • امکان ارسال پیامک در هنگام درخواست مرخصی، تایید یا رد مرخصی
  • امکان مشاهده کلیه کارهای باز در اختیار فرد
  • امکان مشاهده سوابق مرخصی فرد برای کارمند یا مرجع تایید مرخصی
  • امکان ثبت ماموریت و هزینه های مرتبط
  • و غیره

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP