ماژول مدیریت اموال

این ماژول این قابلیت را به شما می دهد که ضمن ثبت کلیه اموال موجود در سازمان، برآورد مالی حدودی از ارزش تجهیزات داشته باشید.

 

 

  • امکان گروه بندی انواع اموال بصورت درختی
  • امکان ثبت اموال و ارزش حدودی زمان خرید
  • امکان تخصیص برچسب اموال به هر محصول
  • امکان تحویل اموال به هر پرسنل در سازمان و جابجایی میان افراد
  • قابلیت مشاهده اموال به تفکیک افراد
  • امکان تعریف انواع وضعیت (سالم در انبار، تحویل کارمند، انبار ضایعات، معدوم شده و غیره)
  • و غیره

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP