ماژول مدیریت استراتژیک

اگرچه امروزه موضوع برنامه ریزی استراتژیک دیگر در محافل علمی نیز طرفداران خود را از دست داده است، اما مفهوم مدیریت استراتژیک همواره مورد توجه مدیران و دانشمندان حوزه مدیریت می باشد. بر این اساس با رویکردی جدید و با استفاده از مفهوم OKR (Objective & Key Result) اقدام به طراحی این ماژول نموده ایم.

  • امکان تعریف اهداف کمی استراتژیک میان مدت (Objective)
  • امکان ایجاد ساختار درختی شکست اهداف تا سطح واحد سازمانی و یا فرد
  • امکان تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد فرد در راستای هدف (Key Result)
  • امکان نظارت بر عملکرد فرد در راستای OKR در بخش های ثبت فعالیت و و مدیریت ارجاع کار
  • قابلیت شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد فردی فرد با رویکرد افزایش اثر بخشی بجای افزایش حجم کاری

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP