نصب، استقرار و راه اندازی پلتفرم Qlik-View

آن دسته از شرکتها و یا سازمانهایی که صرفاً تمایل به خرید لایسنس نرم افزار Qlik داشته باشند می توانند برای خرید با  واحد هوش تجاری (BI) شرکت مدیریت فردا تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است در صورت نیاز به نصب و استقرار و تنظیمات (Configuration) سامانه، به میزان 10% به مبالغ ذیل (حداکثر تا 2 میلیون تومان) اضافه خواهد شد.