..

کتاب و محصولات آموزشی

73.500 تومان

خرید و ارسال پستی کتاب

(فقط شهرستانها)

کتاب راهنمای کاربردی

فروش و پخش مویرگی (چاپ پنجم)

فهرست کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی
کتاب راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی

44.500 تومان

خرید کتاب (هزینه ارسال با پیک در تهران به عهده مشتری)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی/چاپ اول1393

63.000 تومان

خرید و ارسال پستی کتاب

(فقط شهرستانها)

کتاب راهنمای کاربردی

رفتارشناسی، وفادارسازی و باشگاه مشتریان

فهرست کتاب باشگاه مشتریان
کتاب باشگاه مشتریان

34.000 تومان

خرید کتاب
(هزینه ارسال با پیک در تهران به عهده مشتری)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی، هادی رحمتی/1396

موجود نیست

خرید و ارسال پستی کتاب

(فقط شهرستانها)

اصول مقدماتی

مدیریت بازاریابی (مارکتینگ)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی/ 1392

فهرست کتاب زبان مقدماتی گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)

موجود نیست

خرید و ارسال پستی کتاب

(تهران و شهرستانها)

کتاب مقدمه ای بر زبان

گزارشگری تجاری گسترش پذیر(XBRL)

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی، مهدی کاظمی/1388

فهرست کتاب زبان مقدماتی گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)
فهرست کتاب زبان مقدماتی گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)

موجود نیست

خرید و ارسال پستی کتاب

(تهران و شهرستانها)

کتاب سیر تحول

علم مدیریت در ایران و جهان

مؤلف: دکتر مجتبی شفاعی، دکتر رضا جلالی/1389

فهرست کتاب سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان
کتاب سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان

همچنین می توانید وجه مربوطه را به شماره کارت بانکی 9431-8514-9973-6037 و یا حساب شماره 0355914017007 نزد بانک ملی به نام زهرا جعفریان واریز نموده

و سپس با شماره تلفن 66557431 جهت پیگیری امور تماس بگیرید.