راهکارهای هوشمندی مالی

پارامترهای مالی در هر کسب و کاری به منزله شاهرگ حیاتی آن محسوب شده و هر اشتباهی در این حوزه می تواند موجب مرگ کسب و کار شما گردد. بر این اساس لازم است بتوانید بصورت مستمر شاخصهای مالی کسب و کار خود را استخراج کرده و بر آنها نظارت نمایید.
بر این اساس بسیاری از شرکتها استفاده از نرم افزارهای حسابداری را به عنوان راهکار برون رفت از بحران های احتمالی قلمداد می کنند اما واقعیت این است که به چند دلیل این نرم افزارها نمی توانند شما را از وضعیت جاری و مهمتر از آن وضعیت آتی کسب و کارتان آگاه کنند:

  • نرم افزارهای حسابداری بر روی سوابق مالی تمرکز دارند (آنچه گذشت)
  • نرم افزارهای حسابداری روی تعاملات مالی تمرکز دارند (بدهکار – بستانکار)
  • تحلیل های حسابداری مبتنی بر ظرفیت های کسب و کار نیست (فقط اسناد مالی)

بر این اساس اگر به دنبال آن هستید که چیزی فراتر از ابزارهای یک نرم افزار حسابداری در اختیار داشته باشید، بد نیست برخی از ویژگیهای هوشمندسازی مالی در کسب و کارتان را بشناسید:

  • آنالیز مستمر شاخص ها (هزینه، درآمد، ارزش دارایی و غیره)
  • مدیریت جریان نقدینگی(امکان ثبت هزینه های قطعی آتی و درآمدهای احتمالی آتی)
  • تحلیل مستمر هزینه ها (با رویکرد کاهش هزینه های جاری و عملیاتی)
  • تحلیل سود  (کل کسب و کار، یک محصول، پروژه یا واحد سازمانی)
هوشمندی مالی
ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)