راهکارهای هوشمندی صنعت پخش

تجربه ده ساله در ارائه خدمات مشاوره، بهبود و سیستم سازی کسب و کار در شرکت های توزیع و پخش مویرگی، این اطمینان را برای مشتریان ما فراهم آورده است که می توانند از خدمات هوشمندسازی کسب و کار در این حوزه با خیال آسوده بهره ببرند. نکته حائز اهمیت اینجاست که به اذعان مدیران این شرکتها ما توانسته ایم با ارائه خدمات در این حوزه، بهبود ملموسی را در کسب و کار آنها ایجاد کنیم و از آن مهمتر، نگرش آنها نسبت به موضوع فروش، توزیع و پخش بازآفرینی گردیده است.

بر این اساس خدمات هوشمندسازی شرکت های توزیع و پخش مویرگی در حوزه های ذیل ارائه می گردد:

  • تامین کالا
  • توسعه محصول
  • مدیریت انبار
  • توسعه بازار
  • تحلیل و برنامه ریزی فروش
  • بهبود فروش
  • بهبود توزیع
  • مدیریت منابع انسانی
  • مالی و حسابداری
هوشمندی صنعت پخش
ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)