راهکارهای هوشمندسازی فروش

یکی از حوزه های جذاب برای مشتریان ما، خدمات هوشمندسازی کسب و کار در حوزه زنجیره فروش است. بر این اساس سعی کرده ایم تا ضمن بکارگیری آخرین تکتنیک ها و متدهای توسعه فروش، بر اساس وضعیت جاری هر کسب و کاری، راهکارهای ارتقاء فروش را پیشنهاد داده و پیاده سازی کنیم. این پیشنهادات معمولاً در حوزه های ذیل می باشند :

  • مشتری
  • کالا
  • منطقه فروش
  • تیم فروش

شاید به نظر برسد که موضوع فروش هر کسب و کار (به دلیل تفاوت فضای هر بازار) مختصات و ویژگیهای متفاوتی دارد و لذا نمی توان قواعد کلی در این حوزه بکار بست. اگر چه بخشی از این نظر صحیح است (و لازم است تا موضوع فروش در هر کسب و کاری سفارشی سازی شود)، اما بدلیل تجربیات متعدد در کسب و کارهای مختلف، قواعد مشترکی در فروش استخراج کرده ایم که بکار گیری آنها قطعاً موجب بهبود و توسعه فروش کسب و کار شما خواهد شد.

هوشمندی فروش
ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)