راهکارهای رفتارشناسی مشتریان

تیم مدیریت فردا خدمات تخصصی خود را در حوزه هوش مشتریان (Customer intelligence) ارائه می کند که در دو حوزه اصلی متمرکز می باشد:

1- مشتریان حقیقی (B2C)

2- مشتریان سازمانی (B2B)

این خدمت در قالب تحلیل جامع مشتری شامل بخش های زیر می باشد :

  • جمع آوری مستمر اطلاعات از مشتری
  • ارزیابی تراکنش مالی مشتری
  • ارزیابی رفتارهای غیر مالی مشتری
  • کنترل ارتباطات با مشتری (ارتباط شرکت با مشتری و مشتری با شرکت)
  • فرآیندهای ارتباطی با مشتری
  • مدیریت تجربه مشتری
  • ارزیابی خواست واقعی مشتری بر اساس تحلیل شکاف
  • کنترل ارزش آفرینی مشتری برای شرکت
  • کنترل منافع مشتری از شرکت
  • کنترل وفاداری مشتری به شرکت
رفتارشناسی مشتریان
ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)