راهکارهای رفتارشناسی مشتریان

تیم مدیریت فردا خدمات تخصصی خود را در حوزه هوش مشتریان (Customer intelligence) ارائه می کند که در دو حوزه اصلی متمرکز می باشد:

1- مشتریان حقیقی (B2C)

2- مشتریان سازمانی (B2B)

این خدمت در قالب تحلیل جامع مشتری شامل بخش های زیر می باشد :

  • جمع آوری مستمر اطلاعات از مشتری
  • ارزیابی تراکنش مالی مشتری
  • ارزیابی رفتارهای غیر مالی مشتری
  • کنترل ارتباطات با مشتری (ارتباط شرکت با مشتری و مشتری با شرکت)
  • فرآیندهای ارتباطی با مشتری
  • مدیریت تجربه مشتری
  • ارزیابی خواست واقعی مشتری بر اساس تحلیل شکاف
  • کنترل ارزش آفرینی مشتری برای شرکت
  • کنترل منافع مشتری از شرکت
  • کنترل وفاداری مشتری به شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر، درخواست دمو و استعلامِ قیمت با ما تماس بگیرید